Ondersteuning cultuurplan

...een paar handen extra...

U kunt mij benaderen als u advies of praktische hulp nodig hebt bij het professionaliseren en het uitvoerbaar maken van het cultuurplan. Als er een cultuurcoördinator op school aanwezig is kan ik hem/haar ondersteunen. Vaak schiet het cultuuronderwijs er in de volle schoolprogramma’s bij in. Bijvoorbeeld doordat de cultuurcoördinator niet voldoende aan zijn activiteiten toekomt. In dat geval kan tijdelijk een paar extra handen uitkomst bieden. Door concrete lesideeën toe te voegen wordt het plan praktisch in gebruik. Daarnaast is er soms bijscholing nodig. Het kan inspirerend en leerzaam zijn om (lokale) kunstenaars en gastsprekers uit te nodigen.

Van oktober 2019 tot en met april 2020 volg ik via het Servicebureau Onderwijs en Cultuur de opleiding tot cultuurcoördinator.